Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

flyingalexa
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic vianoisetales noisetales
flyingalexa
Planet Express HQ in Belgium
Reposted fromtatonka tatonka vianoisetales noisetales
flyingalexa
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix vianoisetales noisetales
flyingalexa
flyingalexa
flyingalexa
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

August 11 2017

flyingalexa
3052 ab41
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
flyingalexa
2583 b555
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours

August 05 2017

flyingalexa
3576 374a 500
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaecce ecce

August 04 2017

flyingalexa
I'm scared of this person in my head..
— im fine

July 28 2017

flyingalexa
6804 d54a 500
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastaphre staphre

July 25 2017

flyingalexa
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad viaecce ecce
flyingalexa

July 17 2017

flyingalexa
8007 fe30
Reposted fromanke anke viafantik fantik

July 16 2017

flyingalexa
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder

July 12 2017

flyingalexa
0679 b6ed
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viatsylvvia tsylvvia

July 10 2017

flyingalexa

July 02 2017

flyingalexa
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaecce ecce
flyingalexa
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaecce ecce

July 01 2017

flyingalexa
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaecce ecce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl