Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viatsylvvia tsylvvia
flyingalexa
3203 8148
Quinta da Regaleira, Sintra, Portugal
flyingalexa
The Grand Lisboa in Macau China
Reposted fromLogHiMa LogHiMa vianoisetales noisetales
flyingalexa
3204 067e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

April 20 2018

flyingalexa
8661 832a 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianoisetales noisetales

March 31 2018

flyingalexa

March 28 2018

flyingalexa
Reposted fromAgnya Agnya viaecce ecce

March 27 2018

flyingalexa

March 22 2018

flyingalexa
9186 d796 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viacolours colours

March 16 2018

flyingalexa
Stara mądrość mówi, że kiedy odkryjemy, że koń, na którym jedziemy padł, najlepszym wyjściem jest z niego zsiąść.
Jednak znane są również inne strategie:
1. Kupno mocniejszego bata.
2. Zmiana jeźdźca.
3. Zapewnienia typu "Zawsze jeździliśmy w ten sposób na tym koniu."
4. Zwołanie komisji do zbadania konia.
5. Organizowanie delegacji mających na celu sprawdzenie, jak gdzie indziej jeździ się na martwych koniach.
6. Opracowanie standardów dotyczących jazdy na martwych koniach.
7. Zatrudnienie psychologa mającego przywrócić martwemu koniowi chęć do jazdy.
8. Szkolenie dla pracowników, mające podnieść ich zdolności jeździeckie.
9. Analiza sytuacji martwych koni w dzisiejszym otoczeniu.
10. Zmiana norm, która sprawi, że koń nie zostanie uznany za martwego.
11. Zatrudnienie podwykonawców mających ujeżdżać martwego konia.
12. Zebranie wielu martwych koni dla zwiększenia szybkości.
13. Ogłoszenie, że żaden koń nie jest zbyt martwy.
14. Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wydajności konia.
15. Przeprowadzanie analizy rynku mającej wykazać, czy podwykonawcy mogą ujeżdżać tego konia taniej.
16. Kupno produktu mającego sprawić, że martwy koń będzie biegał szybciej.
17. Ogłoszenie, że koń jest teraz: lepszy, tańszy i szybszy.
18. Przeprowadzenie badań nad sposobami wykorzystania martwych koni.
19. Dostosowanie wymagań wydajności dla koni.
20. Ogłoszenie, że przy produkcji tego konia, koszt był zmienną egzogeniczną.
21. Uznanie obecnego stanu konia za standard.
22. Awansowanie tego konia na stanowisko kierownicze. 
Reposted fromkitana kitana viaecce ecce

March 11 2018

flyingalexa
9561 6c12 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaecce ecce
flyingalexa
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viaecce ecce

March 09 2018

flyingalexa
0791 325f 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viacolours colours

March 03 2018

flyingalexa
flyingalexa

February 15 2018

flyingalexa
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales

February 06 2018

flyingalexa
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaecce ecce

February 02 2018

flyingalexa
Existential crisis cat
Reposted fromfoop2 foop2 vianoisetales noisetales

January 14 2018

flyingalexa
Reposted fromDennkost Dennkost vianoisetales noisetales

January 06 2018

flyingalexa
6567 6de8 500
Reposted fromoll oll vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl