Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

flyingalexa

eccellenze-italiane: Villa d'Este, Lago di Como

May 21 2017

flyingalexa
6083 af23 500
Reposted fromoll oll viaecce ecce
flyingalexa
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaecce ecce

May 20 2017

flyingalexa
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaecce ecce

May 19 2017

flyingalexa
6083 af23 500
Reposted fromoll oll viafantik fantik

May 14 2017

flyingalexa
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

— ulubiona Szymborska, "Miłość od pierwszego wejrzenia"
Reposted fromabsolutiv absolutiv viaecce ecce
flyingalexa

May 09 2017

flyingalexa
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viajacoszek jacoszek

May 07 2017

flyingalexa
4419 5ac8 500
Reposted fromwildeyed wildeyed viatsylvvia tsylvvia
flyingalexa
flyingalexa

May 06 2017

flyingalexa
flyingalexa
flyingalexa
9031 701f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatsylvvia tsylvvia

May 03 2017

flyingalexa
Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viaecce ecce
flyingalexa
8452 09bd 500
skąd Ty
Reposted frommysoul mysoul viaecce ecce
flyingalexa
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaecce ecce

May 01 2017

1519 e828
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamountains mountains

April 30 2017

flyingalexa
flyingalexa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl